Wsparcie

Wsparcie dla naszych produktów

Filament Botline PLA

  • Zalecana temperatura druku: 210 – 230 ℃
  • Zalecana temperatura stołu 50 – 60 ℃

Instrukcja obsługi: 

Instrukcja